Kartenos sklandymo klubo sklandymo mokykla kviečia norinčius skraidyti sklandytuvais!


Priėmimo sąlygos.
Pareiškėjas Kartenos sklandymo klubo sklandymo mokyklai pateikia:
• prašymą;
• asmens dokumento kopiją;
• sveikatos pažymėjimo kopiją, jei turi.
• Teorijos kursų baigimo sertifikatą.

Prieš priimant pareiškėją į praktinius mokymus, jis informuojamas, kad
būtina gauti atitinkamą sveikatos pažymėjimą, prieš atliekant
savarankišką skrydį.
Pilotas mokinys turi būti ne jaunesnis nei 14 metų, kad jam būtų leidžiama
vykdyti savarankiškus skrydžius.
Sklandytojo licencija išduodama kandidatui ne jaunesniam nei 16 metų
amžiaus.

Teorija
Teorijos paskaitos vyksta nuotoliniu būdu nuo sausio iki gegužės mėn.
Visa sklandytojo (SPL) rengimo programa susideda iš 94 val. teorijos kurso.
Studijuojama:
• Oro teisė,
• Navigacija,
• Aerodinamika,
• Bendros žinios apie orlaivius,
• Skrydžių operacijų vadovas,
• Meteorologija,
• Radijo ryšys,
• Skrydžio charakteristikos ir planavimas,
• Žmogaus galimybės skraidyti.

Teorijos mokymas vyksta Vilniaus aeroklubo pilotų mokykloje DTO. 001,
Mokiniams suteikiama prieiga prie Vilniaus mokykloje nuotoliniu būdu vedamų
paskaitų ir turimos mokymų medžiagos elektroninės bazės bei paskaitų įrašų.
Teorijos žinių pažangos testai rašomi ir vertinami Kartenos sklandymo
mokykloje. Išlaikius mokyklinius egzaminus, Vilniaus mokykla išduoda kursų
baigimo sertifikatą ir rekomendaciją teorijos egzaminų laikymui TKA
(Transporto kompetencijų agentūroje). Rekomendacija galioja 12 mėn. Per tą
laiką mokinys turi pradėti laikyti TKA valstybinius teorijos egzaminus.
Baigęs Vilniaus aeroklubo mokykloje teorijos kursus praktiniam skrydžių
mokymui pretendentas stoja į Kartenos sklandymo klubo sklandymo
mokyklą

Praktinis mokymas.
Mokomasi dviviečiu sklandytuvu „Bergfalke“ II/55 arba Bergfalke III.
Skraidoma Kartenos aerodrome. Gaudučių 10, Kartenos sen.,Kretingos raj.
Skrydžių programa apima ne mažiau kaip 15 valandų skraidymų sklandytuvu,
įskaitant bent:
• 10 valandų skrydžio su instruktoriumi laiko;
• 2 (dvi) valandas savarankiško skrydžio prižiūrint instruktoriui laiko;
• ne mažiau 45 kilimus ir tūpimus;
• vieną ne trumpesnį kaip 50 km savarankišką maršrutinį skrydį, arba
• vieną ne trumpesnį kaip 100 km maršrutinį skrydį su instruktoriumi.

Sveikatos pažymėjimas.
Sveikatos pažymėjimus išduoda aviacijos medicinos gydytojai. Ieškoti
čia:
https://tka.lt/oro-transportas/katalogas/aviacijos-medicina/
Susisiekite su gydytoju ir pasidomėkite, kokius tyrimus ir išrašus iš asmens
sveikatos kortelės turite/galite pristatyti.

Kad įgytum licenciją reikia:
• Baigti teorijos kursą, išlaikyti mokyklinius testus
• Turėti 2-os klasės sveikatos pažymėjimą;
• Baigti praktinio rengimo kursą;
• Išlaikyti Transporto kompetencijų agentūroje (TKA) teorijos valstybinius
egzaminus;
• Išlaikyti skrydžio egzaminą (egzaminuoja TKA įgaliotas egzaminatorius).

Kaina:
Teorija – 300 € (Mokama į Vilniaus aeroklubo sąskaitą).
Praktinis mokymas. Sumokėjusiems 200 eurų metinį mokinio mokestį vieno
pakilimo kaina autoišvilktuvu – 6 €, nesumokėjusiems nario mokesčio – 10 €.
Mokymas turi būti užbaigtas per 24 mėnesius.
Sėkmingai baigę kursus ir gavę sklandytojo licenciją, galite tapti bet kurio
sklandymo klubo nariu ir mėgautis bemotoriu skrydžiu savarankiškai, be
instruktoriaus priežiūros.

Smulkesnė informacija telefonu: +37065279222
Registracija į kursus e-paštu sklandymas.puslapiai@gmail.com
Facebook-o grupėje Kartenos sklandymo klubas